Tegen 1 januari 2020 moet elke woning of appartement in Vlaanderen minstens dubbel glas hebben. Wat houdt deze verplichting juist in en wat de gevolgen als je je er niet aan houdt? Wie beslist er binnen een appartementsgebouw over het plaatsen van dubbel glas? 

Wat houdt de verplichting is? Dit is een minimumvereiste. Indien bouwtechnisch of juridisch niet mogelijk, kan overmacht ingeroepen worden. Geldt niet voor trap- en inkomhallen. 

  • Sancties bij niet naleving? Vanaf 2020 krijg je strafpunten. De woning kan ongeschikt verklaard worden. Dan mag je niet meer verhuren. Premies? Zie www.energiesparen.be 

  • Appartementsgebouw? Kijk de statuten van het gebouw na of de ramen privatief zijn (uitzich van het gebouw) of tot de gemene delene behoren (stemming Algemene Vergadering om goed te keuren: 75%)

 

Gepubliceerd in Laatste Nieuws
woensdag, 28 november 2018 08:47

Je bent eigenaar van een appartement...

Je bent eigenaar van een appartement. De afvoer van het bad, toilet of de lavabo blijkt verstopt te zijn en je moet er een loodgieter bijhalen. Wie betaalt dan de kosten van de ontstopping? Ben je verzekerd voor eventuele schade? 

Wat te doen? Bel de syndicus (013 33 69 00), want sommige ontstoppingsproducten maken het probleem alleen maar erger, ze tasten bv. de leidingen aan. Wie betaalt? Afhankelijk van waar het probleem/ de verstopping zicht bevindt de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) of jijzelf. 

Indien je zonder tussenkomst van de syndicus iemand laat langskomen, kan er achteraf wel een discussie ontstaan of de rekening al dan niet voor de VME is. Is dit verzekerd? De gevolgschade wordt mogelijks gedekt door de blokpolis van het gebouw. De kost voor het ontstoppen niet. 

Gepubliceerd in Laatste Nieuws
woensdag, 28 november 2018 08:38

Het ventileren van uw huis blijft cruciaal

Het ventileren van uw huis blijft cruciaal, zelfs wanneer het kwik daalt. Maar wees voorzichtig: in de winter moeten kleine voorzorgsmaatregelen worden genomen. Hier zijn 3 praktische tips op toe te passen. 

Uw woning goed ventileren is belangrijk, ook in de winter. Dit om de lucht te vernieuwen, verontreinigde lucht af te voeren en de luchtvochtigheid te verminderen. Indien uw woning geen ventilatiesysteem heeft, vindt u hier enkele tips:

  1. Zet dagelijks ministens 2 ramen wagenwijd open. Laat ook de binnendeuren open staan. 10 minuten goed verlcuhten is goed om de lucht te vernieuwen zonder dat de meubels afkoelen. 

  2. Het is best te verluchten voor 11.00 uur en na 22.00 uu, zeker in de winter. Dit in verband met de luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit achteraan het gebouw is vaak ook beter dan vooraan. Zeker als u in de stad woont.
     
  3. Ventileren betekent ook goed verwarmen. Je zet best uw verwarming af voor het openen van de ramen. Dit om energieverspilling te vermijden. Je zet de verwarming best niet onder de 15°C, dit om condensatie te voorkomen. 

 

Gepubliceerd in Laatste Nieuws