Tegen 1 januari 2020 moet elke woning of appartement in Vlaanderen minstens dubbel glas hebben. Wat houdt deze verplichting juist in en wat de gevolgen als je je er niet aan houdt? Wie beslist er binnen een appartementsgebouw over het plaatsen van dubbel glas? 

Wat houdt de verplichting is? Dit is een minimumvereiste. Indien bouwtechnisch of juridisch niet mogelijk, kan overmacht ingeroepen worden. Geldt niet voor trap- en inkomhallen. 

  • Sancties bij niet naleving? Vanaf 2020 krijg je strafpunten. De woning kan ongeschikt verklaard worden. Dan mag je niet meer verhuren. Premies? Zie www.energiesparen.be 

  • Appartementsgebouw? Kijk de statuten van het gebouw na of de ramen privatief zijn (uitzich van het gebouw) of tot de gemene delene behoren (stemming Algemene Vergadering om goed te keuren: 75%)

 

Gepubliceerd in Laatste Nieuws