Laat al uw papierwerk over aan vastgoedkantoor My Place... wij regelen alles!

Wij doen al het mogelijke om uw investering te optimaliseren en ontlasten u van alle administratieve en praktische rompslomp die u als eigenaar heeft:

 

Rentmeesterschap
 • Zorgen voor een permanente bewoning;
 • Screenen en zoeken naar een betrouwbare huurder;
 • De huurovereenkomst opmaken en afsluiten;
 • Opmaken van een plaatsbeschrijving;
 • Beheer van de huurwaarborg(en) door een goede plaatsing;
 • Ontvangen van de huur en alle andere verschuldigde bedragen;
 • De wettelijke en contractueel voorziene indexeringen jaarlijks toepassen;
 • Eindafrekening maken en innen;
 • Innen van achterstallen;
 • Klachtenbehandeling en de nodige briefwisseling doen;
 • De dagdagelijkse problemen (onderhoud) met huurders opvolgen;
 • Controleren (op inhoudingplicht) en betalen van leveranciers;
 • Opvolgen van verzekeringsdossiers;
 • Alle kosten, uitgaven en belastingen eigen aan het onroerend goed te betalen;
 • Het onderhoudspersoneel en/of een huisbewaarder aanstellen, op te volgen en op te zeggen. Alsook zorgen voor de uitbetaling der lonen en alle wettelijke schikkingen na te leven;
 • Alle noodzakelijke maatregelen tegen brand, diefstal en andere schade en alle overeenkomsten aan te gaan die nuttig en noodzakelijk zijn voor een goed beheer en instandhouding van het toevertrouwde onroerend goed;
 • Toezicht uitoefenen op niet-verhuurde panden; 
 • In geval van vervreemding alle noodzakelijke documenten over te maken aan de notaris, een confrater of aan een expert met een schattingsopdracht
 • Expertises uit gerechtelijke dossiers opvolgen
 • Co√∂rdineren van grote werkenUiteraard is het van het grootste belang dat u het overzicht behoudt op uw investering.

Maandelijks wordt een rekeninguitreksel overgemaakt met alle inkomsten en uitgaven en het beschikbaar sado.

Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgemaakt van kosten en baten, zodat de eigenaar eenvoudig zijn rendement kan berekenen. Een rendementsverhoging door een stipte opvolging is te verwachten.

Al het bovenstaande wordt strikt uitgevoerd op basis van uw richtlijnen (bijvoorbeeld bepaling van het bedrag waarboven voorafgaand overleg met de eigenaar vereist is).

In principe vertegenwoordigen wij binnen ons basispakket de eigenaars op alle boven vermelde vlakken. Enkel expertises, coördinatie van grote werken en opvolgingen van gerechtelijke dossiers worden als bijkomende opdracht beschouwd.

Constante verhuur aan solvabele huurders is voor ons persoonlijk van belang. Onze vergoeding is immers een bepaald percentage van de huurgelden.

Aangezien de taak van de rentmeester kan verschillen, is maatwerk noodzakelijk door een persoonlijk contact met de eigenaar. Zo kan het takenpakket van de rentmeester continu worden bijgestuurd. U kan ons telefonisch contacteren 013 33 69 00


Meldpunt verhuur

Referenties

Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Appartement

Koersel

Koersel

Appartement

Lummen

Lummen

Appartement

Lummen

Lummen

Appartement

Lummen

Lummen

Appartement

Lummen

Lummen

Appartement

Lummen

Lummen

Huis

Lummen

Lummen

Kantoorruimte